Sự khác biệt giữa Giao dịch Sao chép Tín hiệu MT4 và Forex là gì?