Mọi người ở Mỹ có thể kiếm được bao nhiêu với máy photocopy giao dịch ngoại hối?