ผู้คนในอเมริกาสามารถสร้างรายได้จากเครื่องถ่ายเอกสารการค้า Forex ได้เท่าไหร่?