Welkom bij ALLE MARKETS TRADING!

Onze website-adres / bedrijfsnaam is www.allmarketstrading.com / Alle markten voor handelssystemen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze site en de producten, functies, diensten, technologieën en software die we aanbieden, behalve waar we uitdrukkelijk vermelden dat afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. Door onze services te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. DIENSTEN

We bieden online handelsdiensten waarmee onze klanten kunnen gedijen op de financiële markten. We richten ons op trendvolgende systemen die zich richten op grote winstgevende transacties. Onze klanten winnen op hun beurt meer geld en lopen minder risico.


 1. PRIJZEN

We bieden diensten aan volgens de abonnementsplannen die onze klanten kiezen. Er zijn twee abonnementsplannen, namelijk premium binaire optiesignalen en cryptosignalen.

Voor meer informatie over onze prijzen en pakketten, bezoek de sectie PRIJS op onze site.


 1. GEEN GELD TERUG

We geven duidelijk aan waar producten over gaan. Na een transactie geven we geen restitutie. Annuleer uw abonnement in het ledengedeelte om geen kosten in rekening te brengen voor een nieuwe periode "maand / jaar"

 1. MELDING VAN WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met elke aanpassing van deze voorwaarden. Als er wijzigingen zijn in ons privacybeleid, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze startpagina en op andere belangrijke pagina's op onze site. U wordt aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen.

 1. OVERTUIGENDE WET

Dit document wordt beheerst, geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie. Elk geschil dat ontstaat, wordt beheerst door de wetten van de Europese Unie.

 1. DISCLAIMER EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Ons bedrijf is jegens u alleen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Vrijstelling van of beperking van aansprakelijkheid voor schade onder de voorgaande paragrafen is ook van toepassing op alle claims die kunnen bestaan ​​tegen werknemers of agenten van ons bedrijf. De website wordt aangeboden op een "AS IS", "zoals beschikbaar" -basis. Noch ons bedrijf, noch zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of aangewezen personen, noch elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, externe leveranciers van inhoud, ontwerpers, aannemers, distributeurs, handelaren, sponsors, licentiegevers en dergelijke (gezamenlijk 'gelieerde ondernemingen' ) garanderen dat het gebruik van de website ononderbroken of foutloos zal zijn. Noch ons bedrijf, noch zijn gelieerde ondernemingen garanderen de nauwkeurigheid, integriteit of volledigheid van de inhoud die op de website wordt aangeboden. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de website op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat ons bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de website te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het vertrouwen van een gebruiker op enige informatie verkregen op de Website of die het gevolg is van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mailfouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of verzending, of enige mislukking van de prestaties, al dan niet het gevolg van overmacht, communicatie falen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot de dossiers, programma's of diensten van ons bedrijf. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing, of het nu gaat om een ​​contractuele actie, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht de juridische gronden, inclusief onrechtmatige handelingen; ze zijn niet van toepassing op mogelijke aansprakelijkheid volgens de voorschriften voor productaansprakelijkheid. De rechten van de consumenten op basis van de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming worden niet aangetast.

PRIVACYBELEID

Uw privacy is erg belangrijk voor ons.

 1. VERZAMELING VAN INFORMATIE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres, gecodeerd wachtwoord, IP-adres en betalingsgegevens) niet verkopen of delen met derden, en we zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde post, afgezien van een paar situaties die hierin worden vermeld;

We kunnen uw informatie delen met derden die diensten voor of namens ons uitvoeren, waaronder betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailbezorging, hostingservices, klantenservice en marketingondersteuning.

Met uw toestemming of met de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, kunnen we informatie delen om informatie met derden te delen voor marketingdoeleinden, zoals toegestaan ​​door de wet.

 1. GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Met nauwkeurige informatie over u kunnen wij u een vlotte, efficiënte en persoonlijke ervaring bieden. In het bijzonder kunnen we informatie die over u is verzameld via de site [of onze mobiele applicatie] gebruiken om:

Wetshandhaving bijstaan ​​en reageren op dagvaarding.

Verzamel anonieme statistische gegevens en analyse voor intern gebruik.

Maak en beheer uw account.

Lever gerichte advertenties, coupons, nieuwsbrieven en andere informatie over promoties en de site aan u.

E-mail u met betrekking tot uw account.

Maak communicatie tussen gebruikers mogelijk.

Aankopen, bestellingen, betalingen en andere transacties met betrekking tot de Site uitvoeren en beheren.

Genereer een persoonlijk profiel over u om toekomstige bezoeken aan de site persoonlijker te maken.

Verhoog de efficiëntie en werking van de site.

Controleer en analyseer het gebruik en trends om uw ervaring met de site te verbeteren.

Houd u op de hoogte van updates voor de site.

Bied u nieuwe producten, diensten en / of aanbevelingen aan.

Voer indien nodig andere zakelijke activiteiten uit.

Voorkom frauduleuze transacties, controleer tegen diefstal en bescherm tegen criminele activiteiten.

Vraag feedback en neem contact met u op over uw gebruik van de site.

Los geschillen op en los problemen op.

Reageren op verzoeken om producten en klantenservice.

Stuur je een nieuwsbrief.

Vraag ondersteuning voor de site.

 1. DIENSTEN VAN DERDEN

Wij werken niet samen met derden. In het geval dat we echter diensten van een derde partij nodig hebben om het gebruik van deze site te verbeteren, zal er een melding naar u worden gestuurd.

 1. FINANCIËLE DATA

Financiële informatie, zoals gegevens met betrekking tot uw betalingsmethode (bijv. Geldig creditcardnummer, kaartmerk, vervaldatum) die we kunnen verzamelen wanneer u onze services van de Site gebruikt. We slaan slechts zeer beperkte financiële informatie op die we verzamelen en zullen niet worden gedeeld, tenzij anders vermeld in dit beleid.

 1. BIJ WET OF OM RECHTEN TE BESCHERMEN

Als we van mening zijn dat het vrijgeven van informatie over u nodig is om te reageren op een juridisch proces, om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken of te verhelpen, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen te beschermen, kunnen we uw informatie delen zoals toegestaan ​​of vereist door elke toepasselijke wet, regel of verordening. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere entiteiten voor bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Zakelijke contactgegevens

Hamer Marketing
Torenburg 20

1811 MJ Alkmaar

Nederland

U kunt ons bereiken via de officiële zakelijke e-mail info@allmarketstrading.com